Vybrané reference našich klientů

Komerční banka

    As an expatriate and furthermore as a non-czech speaking person, it is never easy to find someone that can help when you face IT issues. UNICOMP was warmly recommend to me and I can confirm that the services they delivered were fully up to my expectations. Ondrej and his team are able to speak English so it makes it possible to explain the issues to them. The team is experienced, transparent and the response time is great. I used their services on several occasions for different types and brands of computer and I have always been very pleased with the outcome. For all those reasons, I can only recommend them to anyone facing some issues with his/her personal computers or IT installation.

 Výkonný ředitel pro Marketing a Komunikaci - Patrice Begue

Lékárna u Lávky

    S firmou UNICOMP spolupracujeme mnoho let. Stará se nám o SW i HW v naší lékárně a spolupracujících lékařských praxích.
S odstupem let oceňujeme tři věci:
a) Snahu vyřešit jakýkoliv problém,
b) Korektní a stabilní ceny za služby bez plíživého navyšování,
c) Ochotu domluvit se i v situacích, kde by možná jinde vznikl spor.
Ve srovnání s firmami, které se o nás staraly v minulosti nemůžeme než vyjádřit svoji spokojenost a přání, aby nám to s firmou UNICOMP vydrželo i v letech příštích. Rozhodně nemáme důvod ke změně, už proto, že jako doktoři ctíme heslo: Když to není rozbitý, tak to nespravuj. 

 Psychiatr - MUDr. Miloš Rýc

Vymezení služby:

Služba "Tiskové řešení" zahrnuje bezplatný pronájem a servis tiskárny HP a pravidelnou výměnu tonerových kazet, hrazených odběratelem podle předem stanovených cen.

Závazek pronajímatele:

Pronajímatel se zavazuje nájemci poskytnout bezplatný pronájem tiskárny HP. Dodávat a měnit tonerovou kazetu podle potřeby nájemce, nejpozději do 48 hodin od požadavku nájemce.

Závazek nájemce:

Nájemce se zavazuje užívat tiskárnu HP jen k účelu, ke kterému je určena podle technické specifikace výrobce. Odebírat od pronajímatele tonerové kazety minimálně ve stanoveném množství a intervalu.

Platnost smlouvy:

Smlouva se sjednává na dobu určitou 2 roky.

Free joomla templates by Joomlashine